Modul vedení lidí obsahuje témata Vůdcovství („leadership“) - manažerské styly vedení lidí, Management a motivace pracovní činnosti, Personální managment a rozvoj lidských zdrojů a Manažer a jeho životní dráha.

Modul Řízení pedagogického procesu pojednává o řízení toho, k čemu je škola určena. Ten, kdo chce úspěšně řídit pedagogický proces by měl, vedle znalostí zákonitostí moderního pojetí výuky a schopnosti umět poradit a pomoci učitelům v jejich práci tak, aby byla smysluplná, znát zákonitosti projektování rozvoje školy, strategického plánování, umět řídit kvalitu práce, vytvořit koncepci pedagogické práce, orientovat se a dokázat využít základní pojmy a procesy, které se týkají klima školy, evaluace a sebeevaluace školy.
Cílem tohoto studia je poskytnout alespoň ty nejzákladnější informace, metody a postupy, bez kterých se vedoucí pracovník skutečně neobejde.
Kurz Teorie a praxe školského managementu je obecnější než ostatní moduly, které budete postupně absolvovat, proto si neklade úzce specializované cíle.
Cílem modulu právo by mělo být seznámení se s džunglí právních předpisů tak, aby v ní ředitel dokázal nejlépe vždy najít správnou cestu.