Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionární péče. Projekt reaguje na současnou situaci dětí odcházejících z ústavních zařízení. Chce přispět ke zlepšení této složité etapy v životě mladých lidí, kteří opouštějí brány domova vytvořením systému jejich celkové přípravy na běžný mimoústavní život a svým zaměřením rovněž přispět k rozvoji velmi důležitých klíčových kompetencí u těchto dětí, a to komunikace a kooperace.

Kurz je přístupný také studentům OU.
Studenti během třítýdenní souvislé praxe, která je součástí letního semestru třetího ročníku aplikují vybrané kinezioterapeutické postupy u pacientů s neurologickým onemocněním.
Předmět se zaměřuje na problematiku laktačního poradenství. Rozšiřuje získané vědomosti studentů z oblasti kojení v komunitní péči.
Počítač může být pro handicapované spoluobčany mnohdy hlavním prostředníkem v komunikaci s okolím, pomocníkem při jejich vzdělávání, rozvíjení smyslového vnímání, paměťových a řečových schopností.
Obecný úvod do problematiky fyzikální terapie a balneologie, teoretické a praktické zvládnutí oblastí vodoléčby, teploléčby, klasických masáží a inhalační léčby.
Z demografických studií je zřejmé, že populační struktura obyvatel průmyslově vyspělých zemí se mění a značně přibývá starších lidí. Na této změně se podepisují jednak lepší sociálně - ekonomické podmínky společnosti, ale také úspěchy medicínské, které přispěly ke snížení mortality osob vyššího věku.
Pracovní aktivita záchranáře klade vysoké nároky nejen na jeho psychickou ale také fyzickou přípravu. Tento kurz má studentům pomoci rozpoznat zátěžové pracovní situace a naučit se je řešit podle ergonomických zásad.
English for Informatics (Bachelor Thesis)
SGS projekt FSS 2010

2011_SVK-FSS