Zdravotnické profese patří na jedné straně k velmi prestižním povoláním, na druhé straně je na ně ale vyvíjen silný tlak - komplikované sladění profesního a rodinného života, nedostatečné ekonomické a jiné ocenění, silná sociální kontrola, vysoká očekávání pacientů, emoční zátěž,...