Kombinovaný předmět, ve kterém studenti oboru ergoterapie získají dovednost ve vyšetření a aplikaci mobilizačních technik, facilitaci pomocí míčků, školy zad, Bruggerovy metodiky a metodiky Kaltenborna.