Cílem studijního předmětu je seznámení posluchačů s obecnými a základními pojmy v léčebné rehabilitaci.