Teoreticko-praktický předmět zaměřený na zvládnutí základů testování v ergoterapii.