Studenti získají základní přehled v problematice specifických podmínek v komunikaci s lidmi se zdravotním postižením.