V teoretické části předmětu je cílem zvládnutí teoretických základů aplikace ergoterapie u pacientů s neurologickým onemocněním na základě znalostí z neurologie, neurofyziologie a patoneurofyziologie. V praktické části předmětu studenti provádějí diagnostiku a na jejím základě volí vhodné ergoterapeutické metody v terapii pacientů s neurologickým onemocněním.