Tento kurz zahrnuje objasnění základních kvantitativních i kvalitativních zákonitostí dědičnosti a proměnlivosti na úrovni organizace eukaryotního genomu živých soustav, včetně charakteristiky vývojových rozdílů.