Předmět navazuje na předmět Odborná angličtina 1 (OARH1 + OAET1 + OAPR1). Předmět zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s odbornými texty.