Kurz je součástí komplexu předmětů profilující absolventku k způsobilosti v ošetřovatelské péči o zdraví a výchově ke zdraví. Vede porodní asistentku k plné zodpovědnosti zdrav. pracovníka, práci s ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní.