Obecný úvod do problematiky fyzikální terapie a balneologie, teoretické a praktické zvládnutí oblastí vodoléčby, teploléčby, klasických masáží a inhalační léčby.