Z demografických studií je zřejmé, že populační struktura obyvatel průmyslově vyspělých zemí se mění a značně přibývá starších lidí. Na této změně se podepisují jednak lepší sociálně - ekonomické podmínky společnosti, ale také úspěchy medicínské, které přispěly ke snížení mortality osob vyššího věku.