Pracovní aktivita záchranáře klade vysoké nároky nejen na jeho psychickou ale také fyzickou přípravu. Tento kurz má studentům pomoci rozpoznat zátěžové pracovní situace a naučit se je řešit podle ergonomických zásad.