Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s náplní: orientace v základním názvosloví, znalost základních terapeutických technik - měkké techniky, PIR, AGR jednotlivých svalů, mobilizace periferních nervů,...