Předmět poskytuje vědomosti ze základů sociologie vzhledem ke zdravotnické specializaci. Seznamuje s vývojem sociologie, hlavními směry a teoriemi sociologického myšlení. Vysvětluje základní sociologické pojmy i s jejich aplikací na ošetřovatelskou praxi.