Ortopedická protetika je interdisciplinární medicínsko-technický obor zabývající se indikací a indikační výrobou ortopedických pomůcek pro tělesně postižené. Navazuje na klinické lékařské obory, zejména chirurgii, ortopedii, rehabilitaci, neurologii a další.