Cílem předmětu je naučit studenty implementovat a integrovat vědomosti a dovednosti získané v ostatních předmětech studia při řešení konkrétních situací v praxi.