Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty a odbornou dokumentací ve zdravotnickém prostředí. Studenti získají základní údaje o zdravotnických systémech v německy mluvících zemích a seznámí se se základním názvoslovím užívaným v daném oboru. Předmět zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s odbornými texty.