Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty ve zdravotnickém prostředí.