Cílem předmětu je objasnit studentům základy evoluční ekologie, populační ekologie, teorie životních historií a kvantitativní ekologie. Přednášky navazují na klasickou obecnou ekologii a rozšiřují ji o chápání ekologických vztahů v zejména v kontextu moderních ekologických disciplín (evoluční ekologie, behaviorální ekologie).

Hlavním cílem předmětu je objasnit studentům principy biologické evoluce, tj. základními mechanismy (přirozený výběr, genetický drift, molekulární tah, mutace), hypotézami vzniku života, mechanismy speciace a extinkce.

Náplni předmětu budou významné užitkové taxony jednotlivých rostlinných formací tropů z pohledu systematického a především pěstitelského.

Seminář seznamuje studenty se základy práce s informacemi z oblasti biologických vědních disciplín a s biologií jako vědou.