Cílem předmětu je prohloubit a rozvinout u studentů znalosti a dovednosti související s geogragíí (zejména ČR, ale i Evropy), vést studenty k práci s mapou, rozvinout jejich orientaci (práce s buzolou, mapou).

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií vyučování učiva přírodovědného charakteru v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Pro to, aby student mohl připravit kvalitní vyučovací hodinu, musí mít dobře zvládnuty základy přírodovědných oborů, z nichž učivo o přírodě vychází.

Předmět bude navazovat na poznatky pedagogiky, využívat rovněž znalostí posluchačů, které nabyli z oblasti filozofie (antropologie), vývojové psychologie.