Cílem předmětu je získání ucelených vědomostí vztahující se ke globálnímu pojetí problematiky edukace jedinců s více vadami s ohledem na nejčastější kombinace vad, specifický přístup a strategie edukace.

Didaktické zásady a metody ve výchově a vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Získání znalostí o integrovaném vzdělávání zdravotně postižených žáků, o školské legislativě v ČR umožńující integraci do běžných typů škol, o úkolech diagnostiky v procesu integrace, o poradenském systému a také o současných zahraničních trendech ve školství.

Cílem semináře je připravit budoucí speciální pedagogy (studenty) na specifika vzdělávání a žáků s PAS, na vytvoření podmínek pro individuální a skupinovou integraci do základní školy, seznámit studenty s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich zapojení do kolektivu spolužáků.

Předmět má seznámit studenty s danou terminologií oboru, vytvořit u studenta první pojetí o multikulturalitě jako nově vznikající disciplíně, má poskytnout ucelený přehled skupin, které lze zahrnout do problematiky multikultury.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Předmět podává poznatky z oblasti sociologie dětství a dítěte. Vymezuje společenský pohled na problematiku výchovy, vzdělávání, společenské funkce výchovy, subjekty a objekty výchovy z pohledu sociologického.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem předmětu je osvojení znalostí a dovedností etopedické terminologie, problematiky reedukace reedukačního procesu dětí a mládeže, poruch chování a jejich klasifikace, příčin a symptomů, základních otázek delikvence a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a zařízení rezidenčního charakteru.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.