The course extends the contents of the course Introduction to Probability.

Předmět je věnován zejména opakování a prohloubení středoškolské matematiky, dále je zaměřen zejména na osvojení si základu diferenciálního a integrálního počtu a jeho užití.

Obsah přednášek je zaměřen na vysvětlení základních pojmů ve vzájemných souvislostech, které jsou doplněny základními didaktickými vyústěními. Cvičení budou určena k získání nezbytných matematických kompetencí v souvislostech s probíranou látkou, která je východiskem pro studium navazujících povinných předmětů.