Kurz je určen všem studentům 1. ročníku prezenčního i kombinovaného studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Kurz slouží k úvodnímu seznámení studentů se studijním prostředím na Ostravské univerzitě v Ostravě. Součástí kurzu je i seznámení se základy práce na počítači.

Absolvent předmětu Informační výchova získá kompetence pro efektivní práci s informačními zdroji, dokumenty a informacemi a pro výchovu v oblasti rozvoje funkční a informační gramotnosti. Jednotlivé části předmětu se zabývají informačním prostředím, procesem a institucemi, informacemi na Internetu a sociálních médiích, metodami hodnocení informací a vědy, druhy odborných informačních zdrojů a dokumentů a informačním a znalostním managementem.

Absolvent předmětu Marketing ve vzdělávání získá kompetence pro navrhování, plánování a řízení marketingu a komunikace vzdělávacích institucí a organizací sektoru veřejných služeb.

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s tvorbou textových dokumentů, přičemž by získané znalosti měly studentům napomoci při psaní svojí absolventské práce.

Cílem předmětu je co možná nejsrozumitelněji seznámit studenty se základními dovednostmi pro práci s počítačem, které bezesporu dále využijí nejen v ostatních předmětech, ale i ve svém budoucím životě.