The aim of the course is to introduce the basics of computer science with a focus on medical application.

During seminars, students will become familiar with MS Office applications at the level of advanced use of Word and Excel the knowledge of which is essential for further studies, especially for statistical data processing.

Kurz obsahuje vstupní test a další výukové materiály a úkoly pro práci ve cvičeních.

Kurz je zpracován jako obecný kurz pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky pro studenty zdravotnických oborů. Počítačová gramotnost se stává nutností pro každého, kdo chce dnes na trhu práce obstát, a pro studenta je nezbytnou podmínkou ke splnění mnoha studijních povinností. Kurz je zaměřen na uživatelskou práci s nejběžnějšími typy softwarových aplikací, které studenti v průběhu studia od jeho zahájení až po zpracování a prezentaci vysokoškolské kvalifikační práce využijí.

Kurz je zpracován jako obecný kurz pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky pro studenty zdravotnických oborů. Počítačová gramotnost se stává nutností pro každého, kdo chce dnes na trhu práce obstát, a pro studenta je nezbytnou podmínkou ke splnění mnoha studijních povinností. Kurz je zaměřen na uživatelskou práci s nejběžnějšími typy softwarových aplikací, které studenti v průběhu studia od jeho zahájení až po zpracování a prezentaci vysokoškolské kvalifikační práce využijí.

Obsah výuky v tomto stanoveném období vychází z definovaných postulátů obecné a lékařské mikrobiologie, základních principů genetiky a fyziologie mikrobiálních systémů.

Obsah předmětu orientuje posluchače v základních pravidlech práce s odbornou literaturou, způsobu výběru a zpracování dat obsažených v odborných publikacích a zásadami přípravy vysokoškolské kvalifikační práce.

Kurz obsahuje vstupní test a další výukové materiály a úkoly pro práci ve cvičeních.

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Studenti se seznámí se základy biofyziky, se základní aplikací fyzikálních zákonitostí v živém organismu.

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Studenti se seznámí se základy biofyziky, se základní aplikací fyzikálních zákonitostí v živém organismu.