Cílem předmětu bude seznámit studenty s hlavními problémy týkajícími se moderní společnosti.

Obsahem předmětu je objasnění specifických aspektů migrace a získání orientace potřebné k hlubšímu chápání migračních procesů jako specifických společenských problémů.

Obsahem předmětu je objasnění základních témat, kterými se sociologická věda zabývá, a metod, jimiž je zkoumá. Získání výchozí orientace potřebné k hlubšímu studiu společenských problémů.