Přednášky budou zaměřeny na problematiku ontologie - základní otázky bytí, vzniku, podstaty a existence umění, gnozeologie - historicky proměnlivé možnosti poznat a pochopit umění, axiologie - hodnota umění, problematika krásna, pravdivosti a přesvědčivosti, etiky - působivost a výchovná funkce umění, vztah umění a jedince, umění a společnosti, dějiny filozofických názorů na umění.