Exkurze, která doplňuje výuku o reálnou zkušenost s daným místem, prostředím, institučním klimatem apod. Součástí exkurze mohou být setkání a rozhovory s odborníky.

Kurs představuje úvod logiky a zaměřuje se především na klasickou výrokovou logiku.

Cílem kursu je vyvolat zamyšlení a diskusi nad důležitými otázkami filozofie, náboženství, vědy a světové a české historie.

Kurs představuje úvod logiky a zaměřuje se především na klasickou výrokovou logiku.

Studenti se v kursu seznámí s pojmem vědy a vědeckých metod, především se zaměřením na společenské vědy.

Cílem kursu je uvést studenta do problematiky práce s odborným textem a do základní problematiky výzkumu v sociálních vědách.