Cílem tohoto kurzu je získat poučený přehled o vývoji dějin opery do období přelomu 17. a 18. století ve vztahu k celosvětovému vývoji operní historie. Cílem rovněž je, aby studenti získali přehledné informace, které dokáží uvést do praxe a dokáží o nich uvažovat v souvislosti s interpretací hudebních děl. 

Cílem tohoto kurzu je získat poučený přehled o vývoji dějin opery po období přelomu 17. a 18. století ve vztahu k celosvětovému vývoji operní historie. Cílem rovněž je, aby studenti získali přehledné informace, které dokáží uvést do praxe a dokáží o nich uvažovat v souvislosti s interpretací operních děl. 

Cílem tohoto kurzu je získat poučený přehled o vývoji dějin české hudby ve vztahu k celosvětovému vývoji obecné i hudební historie. Cílem rovněž je, aby studenti získali přehledné informace, které dokáží uvést do praxe a dokáží o nich uvažovat v souvislosti s interpretací hudebních děl.

Cílem tohoto kurzu je získat poučený přehled o vývoji dějin české hudby ve vztahu k celosvětovému vývoji obecné i hudební historie. Cílem rovněž je, aby studenti získali přehledné informace, které dokáží uvést do praxe a dokáží o nich uvažovat v souvislosti s interpretací hudebních děl.

Cílem tohoto kurzu je prohloubit informace z oblasti evropských dějin hudby, které studenti získali na středních školách. Cílem je snadná a bezpečná orientace studentů v problematice jednotlivých hudebních stylových období a jasné začlenění skladatelů, skladeb, teoretických aspektů apod. v rámci dějin hudby. 

Cílem tohoto kurzu je prohloubit informace z oblasti evropských dějin hudby, které studenti získali na středních školách. Cílem je snadná a bezpečná orientace studentů v problematice jednotlivých hudebních stylových období a jasné začlenění skladatelů, skladeb, teoretických aspektů apod. v rámci dějin hudby. 

Cílem tohoto kurzu je prohloubit informace z oblasti evropských dějin hudby, které studenti získali na středních školách. Cílem je snadná a bezpečná orientace studentů v problematice jednotlivých hudebních stylových období a jasné začlenění skladatelů, skladeb, teoretických aspektů apod. v rámci dějin hudby. 

Přednášky budou zaměřeny na problematiku ontologie - základní otázky bytí, vzniku, podstaty a existence umění, gnozeologie - historicky proměnlivé možnosti poznat a pochopit umění, axiologie - hodnota umění, problematika krásna, pravdivosti a přesvědčivosti, etiky - působivost a výchovná funkce umění, vztah umění a jedince, umění a společnosti, dějiny filozofických názorů na umění.