Cílem tohoto kurzu je seznámení studentů se základními výrazovými prostředky, jako jsou barva, plocha, rytmus, měřítko, procesuálnost.
Posluchači se seznamují s klasickou stavbou obrazu a poznávají zákonitosti barevné škály prostoru, rytmu a procesuálních daností. Na příkladech klasických zobrazovacích metodách starého umění a moderny se učí rozumět způsobům výtvarné řeči. Vedle práce na modelu a anatomií lidského těla se učí dosahovat možností abstraktně myslet. Speciální úkol ke klauzurám navazuje na ateliérovou praxi během semestru podpořen k definování zadaného úkolu. 

Cílem tohoto kurzu je hledání a pochopení významu experimentu pro umělecké dílo v současném umění a to na příkladě posledního století. Studenti se naučí rozlišovat modernistický étos experimentu pro nové formy uměleckého sdělení, objasní si tento diskurz na příkladě avantgard 20. století a její další regres, který probíhal po 2. sv. válce. Zároveň se pokusí o hledání významu mezi jednotlivými médii a mimo oborové umělecké formy. Dotkne se procesu nových médií ve vztahu k malbě. Naučí se chápat příbuznost eventuálně rozdílnost těchto možných střetů. Bude si přivlastňovat formy a entity jako je lidská tělesnost, procesuálnost, prostor a čas. Tím bude podmíněna i významová a konceptuální charakteristika předmětu. 

Cílem tohoto kurzu  je seznámení studentů s různými technikami malby a s prací s barvou v prostoru.
Posluchači se seznamují s barevným fenoménem. Na příkladech rozborů maleb starověku, středověku a moderny se učí rozumět způsobům výstavby obrazu. V ateliéru malují podle modelu a seznamují se a anatomií lidského těla. Učí se chápat možnosti a danosti lidské figury. Speciální úkol ke klauzurám navazuje na figurální praxi během semestru.

V předmětu Kurátorství se studenti seznámí se základními tezemi. Pomocí esteticko filozofické a uměnohistorické literatury se poukazuje na předpoklady prezentace současného umění, strategie konfrontace významů na ose umělec, instituce, marketing, sběratel. Reprezentativní formou uvedou studenty do oblasti provozu umění a naučí je rozeznávat jednotlivé přístupy prezentovaných uměleckých děl v galerijním systému. Další nedílnou součástí výuky je analýza uměleckých děl v konfrontaci s jejich prezentací.