Cílem kurzu je studentům představit stylový dějinný vývoj fotografie prezentovaný na konkrétních důležitých osobnostech a obrazech, s ohledem na technologický vývoj oboru. Chronologicky probíraná historie fotografie od doby vzniku po konec 2.světové války. 

Cíl kurzu - Práce s programy na vytváření pohybového gifu. Seznámení se se softwarem pro vytváření počítačových animací pro všechny druhy uměleckých projektů na bázi nových médií. Výstupem je animace ve formátu gif, jednoduchá flashová animace.

Cílem kurzu je teoretická a intelektuální příprava a praktické zvládnutí disciplín současného umění, od kresby a malby po digitální zpracování obrazu a performance.
Úvod do studia videa, multimédií a performance. Vymezení pojmu videa, multimédia a performance. Obsah a forma výtvarného díla obecně. Digitální příprava obrazu. Malířské zpracování a výraz připravené předlohy. Seznámení s technikou digitální fotografie a jejich úpravami. Skenování předloh a jejich další úpravy. Pořizování dokumentace vlastní výtvarné činnosti a portfolio. Referát o vybraném umělci. Formální a kontextuální analýza výtvarného díla. 

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s kompozičním programem Adobe After Effects a naučit je pracovat se základními funkcemi programu tak, aby byl nápomocný při tvorbě autorských filmů.

Cílem tohoto kurzu je formování a rozvíjení tvůrčího potencionálu studentů. Rozvíjení schopností praktické režijní práce (prostor, mizanscéna, herec, orchestrace složek, interakce, zkouškový proces, teoretická příprava) s ohledem na specifikaci druhu a žánru animace. Rozvíjení schopnosti teoretické reflexe vlastní práce.