Cílem kurzu je charakteristika problematiky cestovního ruchu v regionu severní a jižní Ameriky.

Individuální řešení projektů pomocí nástrojů GIS se zaměřením na problematiku geografie města, demografii, pracovní trh, apod. Zadání vychází z momentálních úkolů řešených na katedře.

The goal is to apply geographic information systems in human geography. Students will learn how to implement statistical data into GIS, carry calculations above them, how to classify, analyze, visualize and interpret data correctly.

Cílem předmětu je aplikovat geografické informační systémy v sociální geografii. Studenti se naučí implementovat statistická data do GIS, provádět nad nimi výpočty, správně data klasifikovat, analyzovat, vizualizovat a interpretovat.

Cílem předmětu je naučit studenty základům vědecké práce a logice vědeckého myšlení. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen navrhnout teoreticky ukotvený a metodologicky promyšlený výzkum.

The aim of the study course is to explain the causes of economic growth in China and India with assessment of its impact on social, political, security and environmental issues as well.