Předmět seznamuje studenty s anatomií člověka a s některými metodami biologicko antropologického výzkumu. Stavba lidského těla je probírána na úrovni mikroskopické (histologické) i makroskopické.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Předmět seznamuje studenty s anatomií člověka a s některými metodami biologicko antropologického výzkumu. Stavba lidského těla je probírána na úrovni mikroskopické (histologické) i makroskopické.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem předmětu je objasnit ekologickou niku vybraných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Studenti pochopí nutnost přípravy biologického experimentu, tak aby získali smysluplná data.

Studenti budou seznámeni s flórogenézí v jednotlivých geologických érách a získají přehled o vývoji flóry na našem území. Dále si rozšíří své znalosti o našich rostlinných endemitech, relitních druzích a rostlinných elementech naší květeny.

Cílem je poskytnout ucelenou základní představu o struktuře, procesech a funkcích probíhajících v buňkách, pletivech a orgánech rostlin, která by později mohla být využíta při práci s rostlinným materiálem.

Cílem terénního cvičení je osvojení si praktických metod provádění měřících i manipulativních experimentů v ekologii přímo v terénu.