Specifika analogové a digitální kartografie. Analogové a digitální mapy. Postupy digitální kartografie, digitální kartografické modely, kartografické reprezentace geoprvku. Práce s CAC softwarem a kartografické reprezentace v ArcGIS. Webová kartografie.

Praktické řešení modelových projektů - příprava dat, úprava dat, tvorba vrstev, editace, vektorizace, georeference, ...

Hydropedologické a hydrogeologické procesy, transport sedimentů, možnosti modelování proudění vody na povrchu, v saturované i nesaturované zóně. Základy hydropedologie a hydrogeologie.

Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí. Právní předpisy v oblasti péče o životní prostředí a orientace v nich....

Cvičení jsou zaměřena na procvičení praktických úkolů v oblasti tematické kartografie.

Koncepce tematických map. Obsah tematických map. Metody pro znázornění kvantitativních údajů (čísla, vzorce, tabulky, grafy, diagramy)...

Koncepce tematických map. Obsah tematických map. Metody pro znázornění kvantitativních údajů (čísla, vzorce, tabulky, grafy, diagramy). Znázornění kvantitativních údajů do mapy (kartodiagramy, metoda teček, kartogramy, metody dasymetrické, izolinie)....

Předmět je uceleným souborem přednášek a na ně navazujících prakticky orientovaných cvičení. Seznamuje posluchače s vybranými metodikami, které jsou využívány v širší plánovací a environmentální praxi. Veškeré úkoly, se kterými se během semestru setkáte jsou běžně realizované v praxi.

Seznámení se skupinou CAD programů a formátů.