Výuka podporovaná počítačem. Základy práce se sítí internet a použití internetu jako zdroje informací a software.

Řešení experimentálních úloh z elektřiny a magnetismu: měření vlastností reálných zdrojů a rezistorů, měření průběhů elektrického pole,.....

Kurz, sloužící jako šablona pro nově vytvářené kurzy v systému Moodle na OU v Ostravě. Obsahuje pouze základní (povinné) prvky v hlavičce kurzu a zbytek osnovy kurzu je obsahově závislý pouze na tutorech kurzu.