Studenti si v plném rozsahu osvojí problematiku vzdělávání žáků speciální ZŠ s důrazem na metodiku jazykového vyučování, metodiku rozvoje základních matematických operací v rozsahu elementární matematiky a metodiku pracovní výchovy.

Získání znalostí o integrovaném vzdělávání zdravotně postižených žáků, o školské legislativě v ČR umožňující integraci do běžných typů škol, o úkolech diagnostiky v procesu integrace, o poradenském systému a také o současných zahraničních trendech ve školství.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem je prohloubení vědomostí o problematice narušené komunikační schopnosti a seznámení s možnostmi poskytování logopedické intervence u dětí a žáků v průběhu raného a předškolního věku a povinného vzdělávání.

Cílem je prohloubení vědomostí o problematice narušené komunikační schopnosti a seznámení s možnostmi poskytování logopedické intervence u dětí a žáků v průběhu raného a předškolního věku a povinného vzdělávání.

Předmět má seznámit studenty s danou terminologií oboru, vytvořit u studenta první pojetí o multikulturalitě jako nově vznikající disciplíně, má poskytnout ucelený přehled skupin, které lze zahrnout do problematiky multikultury.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Předmět podává poznatky z oblasti sociologie dětství a dítěte. Vymezuje společenský pohled na problematiku výchovy, vzdělávání, společenské funkce výchovy, subjekty a objekty výchovy z pohledu sociologického.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencí k zajišťování speciálně pedagogických služeb v oblasti logopedické prevence.

Cílem předmětu je osvojení znalostí a dovedností etopedické terminologie, problematiky reedukace reedukačního procesu dětí a mládeže, poruch chování a jejich klasifikace, příčin a symptomů, základních otázek delikvence a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a zařízení rezidenčního charakteru.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.