Předmět poskytuje základní znalosti metodologických východisek a praktických postupů při přípravě a provedení elementárního sběru empirických sociologických dat, jejich zpracování a analýzy.

Obsahem předmětu je objasnění základních témat, kterými se sociologická věda zabývá, a metod, jimiž je zkoumá. Získání výchozí orientace potřebné k hlubšímu studiu společenských problémů.

Testy Sociologie pro nesociology + Úvod do sociologie