Student získá znalosti o vývoji strojového překladu, principu jeho fungování, možnostech aplikace na konkrétní skupiny vhodných textů a o možnostech nabízených překladatelskými programy.

Cílem předmětu je přiblížit studujícím proměny ruské literatury v postsovětském období a na přelomu 20. a 21. století. Výklad je zaměřen na osvětlení esteticko-filozofických systémů, jež stály u zrodu dominantních uměleckých směrů tohoto období.