Didaktický portál Comenius určený pro studenty KCL/KCJ - DIDA2 + PRUP2 + SOUPR.

Cílem workshopu je objevovat možnosti práce s filmem ve výuce české i světové literatury na bázi srovnání literární a filmové estetiky.

Vymezení pojmu světová literatura, srovnávací pojetí literatury, systémové pojetí světové literatury. Interpretace uměleckých děl slovesného umění, která patří k tezauru lidstva a vývoje jeho umění...