Exkurze, která doplňuje výuku o reálnou zkušenost s daným místem, prostředím, institučním klimatem apod. Součástí exkurze mohou být setkání a rozhovory s odborníky.

Uvedený předmět je zaměřen na objasnění základů výrokové a predikátové logiky. Posluchači budou povinováni řešit příklady a problémy korespondující se současnými humanitními vědami.

Těžiště kursu spočívá v predikátové logice prvního řádu. Kurs obsahuje také informace o induktivní logice, neklasických logikách a teorii argumentace.

Kurs představuje úvod do obecné metafyziky. Východiskem přednášek je kniha Michael J. Loux, Metaphysics, A Contemporary Introduction.