Předmět seznamuje studenty s formální úpravou závěrečné práce, požadavky na citaci použité literatury a možnosti využití funkcí při zpracování práce v textovém editoru. Studenti se seznámí se způsoby prezentace číselných údajů tabulkou a grafem.