Problematika reprezentace znalostí. Možnosti a limity logiky 1. řádu. Rámce a logika 2. řádu. Reprezentace znalostí v asociativních sítích. Formální systém asoc. sítí, odvozovací mechanismus......