Předmět je zaměřen na osvojení základních dovedností a znalostí, které souvisí s uživatelským použitím relační databáze MS Access. Důraz je kladen na schopnost vytvořit databázovou strukturu na základě reálně existujícího problému v oblasti tabulek a následně v oblasti formulářů a sestav. Pozornost je také věnována konstrukci dotazů v prostředí QBE, exportu a importu dat a spolupráci MS Access s ostatním kancelářskými aplikacemi.