Studenti se seznámí se základy objektově orientovaného programování. Kurz je zaměřen na vysvětlení základních pojmů a jejich praktickou aplikaci na jednoduchých příkladech.