Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým využitím návrhových vzorů. Popis a vysvětlení jednotlivých návrhových vzorů je ještě doplněno názornými příklady v jazyce Java. Tento aspekt výuky je velmi zásadní a umožňuje lépe pochopit vlastní podstatu návrhových vzorů.