Předmět má poskytnout studentům neinformatických oborů základní přehled v oblasti informačních technologií.