Po absolvování tohoto kurzu se student bude orientovat v základních pojmech dynamických systémů ve spojitém i diskrétním oboru, bude schopen sestavit jednoduché simulační modely a tyto modely použít a správně vyhodnotit.