Studenti se seznámí s praktickým využitím objektově orientovaného programování v jazyku C++ a použitím standardních knihoven šablon.