Moderní informační technologie a jejich využití ve výuce. Vyučovací metody a formy v informatice. Didaktické testy. Příprava testů a cvičení pomocí počítačů....